Fundacja Forits

Fundacja Fortis jest fundacją o charakterze edukacyjnym. Wspiera biznes.
Z misją i pasją działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych firm.
Pomaga w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu w nowej rzeczywistości XXI wieku.

Głównym polem działania jest Zdrowy Przedsiębiorca. A to oznacza  w naszej koncepcji: 

  • Zdrowie Finansowe
  • Zdrowie Fizyczne
  • Zdrowie Mentalne

W ramach tych 3 głównych kierunków  wspieramy doradztwem, szkoleniami, kontaktami biznesowymi, pracą medialną, webinariami, konferencjami, reklamą.

Szkolenia finansowe mają w naszej koncepcji dwa podstawowe cele:

1/ uczą budować zamożność i podnosić standard życia poprzez odpowiednie zarządzanie finansami oraz niwelowanie zbędnych kosztów  

2/ uczą jak opierać się w podejmowaniu decyzji finansowych na faktach i sprawdzonych mechanizmach finansowych aby eliminować ryzyko błędu

W tej materii polecam szczególnie szkolenia naszego eksperta dra Andrzeja Fesnaka.
Zapraszam.

Anna Rissmann

Prezes Fundacji Fortis