3 języki perswazji w argumentacji – webinar

3 języki perswazji w argumentacji

Webinar 4h

Warsztat interaktywny, niezależny od ilości uczestników.
Maksymalna ilość osób  to 12.
Jeśli będziesz sama/sam – to masz interaktwny indywidulany coaching.
W cenie może być Para.

Warunek uczestnictwa:

 • sprawny mikrofon
 • sprawna kamera
 • aktywne uczestnictwo

To nie są wykłady, jeśli chcesz być biernym uczestnikiem – przeczytaj e-book:
Chcesz miec tylko rację, czy tak rozmawaić, aby być szczęsliwym? 

Rejestracja szkolenia odbywa się (automatycznie)    

Szkolenie zostanie zarejestrowane głównie z następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 3. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 4. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 5. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka

Sesja: Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki NLP
 • VAKOG

Sesja Język wizualny

 • Język wizualny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język audytywny

 • Język audytywny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język kinestetyczny

 • Język kinestetyczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język olifaktoryczny

 • Język olifaktoryczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język gustatoryczny

 • Język gustatoryczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Budowa zdań w rozmowie

 • Zdania wizualne
 • Zdania audytywne
 • Zdania kinestetyczne

Sesja Zdania w perswazji i argumentacji

 • Kombinacje zdań w perswazji
 • Zasady zestawienia zdań
 • Przykłady
 • Ćwiczenie perswazji i argumentacji

Sesja: Zamykająca

 • Dziennik Osobistego Rozwoju
 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Certyfikaty

Moja etyka zawodowa

Pojawia się tu słowo perswazja.
Ale ja rozumiem je w określony sposób.
Będziemy uczyć się jak zapobiegać konfliktom,
dzięki  dostosowaniu odpowiedniego języka do sytuacji.

Jeżeli oczekujesz po tym szkoleniu, że nauczę cię:

 • jak masz “wciskać kit”
 • ogłupiać innych
 • manipulować innymi
 • omotać klienta
 • prać mu mózg itd…

to wybierasz się na złe szkolenie.

Umiem tak, ale nie będę tego uczyć,
bo uważam takie zachowanie za głęboko  nieetyczne.

Ja nauczę cię tylko  prawidłowo prowadzonej rozmowy handlowej
oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych sprawnym słowem.

Dlatego zanim podejmiesz decyzję o uczestnictwie w szkoleniu,
zastanów się, czy własnie tego oczekujesz od szkolenia!

Finanse 

Wartość webinaru to
444 PLN (2 osoby).

Czytelnicy e-booka
Czy chcesz mieć tylko rację, czy tak rozmawiać, aby być szczęsliwym? 
mogą nabyć webinar za 345 PLN (2 osoby). Informacja w e-booku.

Link do ebooka (49 PLN)

W razie pytań dzwoń

+48 602  273 971, Andrzej Fesnak
+ 48 697 092 823, Marianna Garus

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?