Nagrywanie video

Rejestracja video w trakcie seminarium

 1. Szkolenie zostanie w różnych fragmentach zarejestrowane na kamerze video.
  Główne powody są następujące:
 2. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja naturalnego zachowania uczestnika. Jest to rejestracja stanu umiejętności, nad którą należy dalej pracować.
 3. Każdy uczestnik występuje w potrójnej roli:
  1 jako sprzedawc
  2 jako klient
  3 jako coach
 4. Sceny mają być odegrane “zdroworozsądkowo”, czyli nie należy ani szczególnie utrudniać ani szczególnie ułatwiać  pracy sprzedawcy.
 5. Jako sprzedawca masz używać swoich umiejętności, aby przekonać do swoich usług/produktu.
 6. Jako klient możesz odegrać swoją trudną biznesową sytuację, w której już byłeś jako sprzedawca.
 7. Jako coach masz udzielać informacji zwrotnej w  wymaganym czasie oraz ściśle wg reguł podanych przez trenera.
 8. Jeżeli będą ćwiczenia ekstremalnie trudnej sytuacji – sprawa zostanie omówiona z grupą. Przykładem takiej sytuacji może być np. rejestracja ćwiczenie “Huzia na Józia”, aby sprawdzać argumentację w warunkach stresowych.
 9. Rejestracja jest ponadto dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu.
 10. Elementy nagranego szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej.
 11. Uczestnicy po seminarium wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie.
 12. Wypowiedzi uczestników z oceną będą prezentowane na stronie internetowej.
 13. Last but not least – uczestnicy dzięki rejestracji będą mieć dowód na to,
  że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej.
  Może to być potrzebne zarówno z powodów osobistych jak i zawodowych.
  Listę może podpisać kolega lub koleżanka.
  Rejestracja obecności jest niepodważalna.

W nagraniach mają obowiązek uczestniczyć wszyscy.
Jeżeli nie zamierzasz brać udziału w nagraniach
– zrezygnuj ze szkolenia.