6 poziomów rozmów handlowych

Seminarium II/EISS/6PRH:
6 poziomów rozmów handlowych

Kurs odbywa się w sobotę i niedzielę

Sobota
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-17.30 Sesje popołudniowe
17.31-18.00 Decyzje, Plan Osobistego Rozwoju,
18.01-18.30 Wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu,
 • jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • logistyka (czas do lunchu)
 • informacja ogólna o szkoleniu:

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?Więcej w Dziale Metody: Edukacja Ludzi Dorosłych

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 3. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 4. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 5. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka

Sesja Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży

Sesja Triada jako metoda argumentacji 

 • Triady sprzedażowe budowa
 • Triada Cecha
 • Triada Zaleta
 • Triada Korzyść
 • Kierunek: cecha – korzyść
 • Kierunek:  korzyść – cecha

Sesja Wprowadzenie do zagadnienia poziomów rozmowy 

 • Elementy analizy transakcyjnej:
  – rodzic czyli osoba dominująca
  – partner czyli osoba pożądana
  – dziecko czyli osoba uległa

Sesja Rozmowa – poziom rodzica 

 • 2 warianty poziomu dominującego
 • Gramatyka poziomu rodzica
 • Typowe wyrażenia poziomu dominującego

Sesja Rozmowa – poziom partnera

 • Konstrukcja logiczna poziomu partera
 • Gramatyka poziomu partnera
 • Strona czynna a strona bierna
 • Generowanie języka korzyści

Sesja Rozmowa – poziom uległy

 • 3 warianty poziomu uległego
 • Gramatyka poziomu uległego
 • Różnice pomiędzy gramatyką dominującą a uległą

Sesja Rozmowa – rodzaje kontaktu psychicznego 

 •  Transakcje równoległe (komplementarne)
 • Transakcje skrzyżowane
 • Transakcje ukryte
 • Reguły postępowania w poszczególnych transakcjach
 • Typy kodowania wypowiedzi 

Sesja Rozmowa – rodzaje kontaktu psychicznego 

 • Rozmowa handlowa dominująca
 • Rozmowa handlowa partnerska
 • Rozmowa handlowa uległa

Sesja Analiza i coaching

 • Analiza i omówienie nagranych scen
 • Coaching grupowy
 • Coaching indywidualny
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Zamykająca

 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu (jeśli przewidziane)
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!


Finansowanie


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

Pytania? 

Jeżeli coś jest niejasne, potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać, chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły, to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®