3 języki w argumentacji (VAKOG)

Jak wykorzystać 3 języki perswazji w argumentacji?

Kurs otwarty odbywa się w sobotę i niedzielę.
Kurs zamknięty dla zorganizowanej grupy w dowolne dni tygodnia. 

Sobota (Dzień I)
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela (Dzień II)
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-17.30 Sesje popołudniowe
17.31-18.00 Decyzje, Plan Osobistego Rozwoju,
18.01-18.30 Wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu,
 • jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • logistyka (czas do lunchu)
 • informacja ogólna o szkoleniu:

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?
  Więcej w Dziale Metody: Edukacja Ludzi Dorosłych

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z  następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na
 3. sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 4. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej, to oczywista etyka trenera!
 5. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 6. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka

Sesja Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Wprowadzenie do tematyki NLP
 • VAKOG

Sesja Język wizualny

 • Język wizualny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język audytywny

 • Język audytywny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język kinestetyczny

 • Język kinestetyczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język olifaktoryczny

 • Język olifaktoryczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Język gustatoryczny

 • Język gustatoryczny
 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja Budowa zdań do rozmów handlowych

 • Zdania wizualne
 • Zdania audytywne
 • Zdania kinestetyczne

Sesja Zdania w perswazji i argumentacji

 • Kombinacje zdań w perswazji
 • Zasady zestawienia zdań
 • Przykłady
 • Ćwiczenie perswazji i argumentacji

Sesja: Zamykająca

 • Dziennik Osobistego Rozwoju
 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu (jeśli przewidziane)
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Moja etyka zawodowa

Pojawia się tu słowo perswazja.
Ale ja rozumiem je w określony sposób.
Będziemy uczyć się jak zapobiegać konfliktom,
dzięki  dostosowaniu odpowiedniego języka do sytuacji.

Jeżeli oczekujesz po tym szkoleniu, że nauczę cię:

 • jak masz “wciskać kit”
 • ogłupiać innych
 • manipulować innymi
 • omotać klienta
 • prać mu mózg itd…

to wybierasz się na złe szkolenie.

Umiem tak, ale nie będę tego uczyć,
bo uważam takie zachowanie za głęboko  nieetyczne.

Ja nauczę cię tylko  prawidłowo prowadzonej rozmowy handlowej
oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych sprawnym słowem.

Dlatego zanim podejmiesz decyzję o uczestnictwie w szkoleniu,
zastanów się, czy własnie tego oczekujesz od szkolenia!

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!


 

 

 

Zdjęcia z seminarium oraz nagrane fragmenty wypowiedzi mogą zostać umieszczone na stronach www.

Finansowanie:


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

W razie pytań dzwoń +48 602 27 39 71