Pytania w rozmowie biznesowej

Seminarium II/EISS/SZ10RP – Sztuka zadawania pytań

Retoryczna sztuka zadawania pytań
czyli jak dzięki różnym rodzajom pytań wywierać wpływ w biznesie i relacjach…

Kurs odbywa się w sobotę i niedzielę

Sobota
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-17.30 Sesje popołudniowe
17.31-18.00 Decyzje, Plan Osobistego Rozwoju,
18.01-18.30 Wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu,
 • jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • logistyka (czas do lunchu)
 • informacja ogólna o szkoleniu:

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?
  Więcej w Dziale Metody: Edukacja Ludzi Dorosłych

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na
 3. sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 4. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej, to oczywista etyka trenera!
 5. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 6. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka Seminarium Sztuka zadawania pytań 

Sesja Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży

Sesja Podstawowy podział pytań

 • Jak tworzymy pytania otwarte
 • Jak tworzymy pytania zamknięte
 • Jak tworzymy pytania zamknie z ukrytym pytajnikiem?
 • Schemat logiczny 10 rodzajów pytań

Sesja Pytania informacyjne

 • Pytania informacyjne
 • Pytania informacyjne pogłębione
 • Metoda budowania pytań pogłębionych
 • Zasady stosowania pytań pogłębionych

Sesja Pytania podchwytiiwe

 •  Sens pytania podchwytliwego
 • Budowa pytania podchwytliwego
 • Kontekst a logika

Sesja Pytania motywujące

 • Budowa pytania motywującego
 • Pytanie motywujące proste
 • Pytanie motywujące opisowe

Sesja Pytania alternatywne

 •  Budowa pytania alternatywnego
 • Kolejność alternatyw
 • Logika i prostota pytania
 • Wybór pozorny a wybór rzeczywisty
 • Konsekwencje wyboru

Sesja Pytania sugestywne

 • Pytania sugestywne z kontekstem pozytywnym
 • Pytania sugestywne z kontekstem negatywnym
 • Zasada stosowania pytań z kontekstem

Sesja Pytania kontrolne

 • Pytanie kontrolne lub potwierdzające
 • Pytania kontrolne z kontekstem pozytywnym
 • Pytania kontrolne z kontekstem negatywnym
 • Motywacja poprzez pytania kontrolne

Sesja Pytania prowokujące

 • Cel pytań prowokujących
 • Kontekst negatywny pytań prowokujących

Sesja Pytania  “na tak”

 • Charakter pytań “na tak”
 • Ilość pytań “na tak”
 • Sposób stosowania pytań “na tak”

Sesja Pytania retoryczne

 • Pytania retoryczne otwarte
 • Pytania retoryczne zamknięte
 • Komplementarność  pytań

Sesja 10 rodzajów  pytań na ten sam temat

 • Przykład dowolny
 • Przykład firmowy

Sesja: Zamykająca

 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu (jeśli przewidziane)
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!


 

 

 

Zdjęcia z seminarium oraz nagrane fragmenty wypowiedzi mogą zostać umieszczone na stronach www.

Finansowanie:


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

 

Pytania do pytań? 

 

Jeżeli coś jest niejasne,
potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać,
chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły
to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®