Triady sprzedażowe

Seminarium II/EISS/JTTSwRH:
Jak tworzyć triady sprzedażowe w rozmowie handlowej?

 

 

Kurs odbywa się w sobotę i niedzielę
Grupy zamknięte mogą ustalić dowolne dni tygodnia.

Sobota (Dzień I)
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela (Dzień II)
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-17.30 Sesje popołudniowe
17.31-18.00 Decyzje, Plan Osobistego Rozwoju,
18.01-18.30 Wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu,
 • jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • logistyka (czas do lunchu)
 • informacja ogólna o szkoleniu:

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?Więcej w Dziale Metody: Edukacja Ludzi Dorosłych

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 3. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 4. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 5. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka seminarium:
Triady sprzedażowe w rozmowie handlowej

Sesja Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny

Sesja nagrywanie argumentacji

 •  Cecha Zaleta Korzyść intuicyjne rozumienie 
 • Przykład neutralny: ćwiczenie zbiorowe
 • Przykład neutralny: ćwiczenie indywidualne

Sesja Wprowadzenie do zagadnienia

 • Omówienie cechy, zalety i korzyści
 • Przykład neutralny: Cecha. Zaleta. Korzyść
 • Prezentacja filmu: Cecha. Zaleta. Korzyść

Sesja Przykłady branżowe

 • Gromadzenie cech
 • Znajdowanie zalet
 • Wyprowadzanie korzyści
 • Wyprowadzanie cech 

Sesja Logika w sprzedaży

 • Sprawdzanie poprawności logicznej
 • Triada CZK we własnym biznesie

Sesja Rozmowa handlowa oparta o CZK

 • Nagrywanie rozmowy handlowej opartej o CZK
 • Analiza i omówienie scen
 • Coaching indywidulany i grupowy
 • Dziennik Osobistego Rozwoju
 • Sesja: Zamykająca
 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu (jeśli przewidziane)
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!
 • Jeżeli nie lubisz występować przed kamerą – to szkolenie nie jest dla Ciebie. Grupa uczy się wspólnie anlizując błędy – jeżeli nie chcesz tak to zrezygnuj!


 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

 

Pytania? 

Jeżeli coś jest niejasne, potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać, chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły, to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®