Rozmowa telefoniczna

Podstawowe typy rozmów telefonicznych w biznesie
Seminarium II/EISS/PTRTwB

Kurs odbywa się w sobotę i niedzielę

Sobota
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-17.30 Sesje popołudniowe
17.31-18.00 Decyzje, Plan Osobistego Rozwoju,
18.01-18.30 Wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmum,
 • jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • logistyka (czas do lunchu)
 • informacja ogólna o szkoleniu:

Edukacja Ludzi Dorosłych

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli jak uczestnicy mają wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?Więcej w Dziale Metody: Edukacja Ludzi Dorosłych

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z następujących  powodów:

 1. Do ćwiczeń umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 2. Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom
 3. prowadzenia warsztatu
 4. Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 5. Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 6. Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka

Sesja Techniczna wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny

Sesja:  Typologia rozmów telefonicznych

 • Rozmowa biznesowa a rozmowa towarzyska
 • Rozmowa selektywna zimna
 • Rozmowa selektywna ciepłą
 • Rozmowa akwizycyjna zimna
 • Rozmowa akwizycyjna ciepła
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Struktura rozmowy selektywnej zimnej

 • Charakterystyka
 • Typowe elementy
 • Czas trwania
 • ‘Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Struktura rozmowy selektywnej ciepłej

 • Charakterystyka
 • Typowe elementy
 • Czas trwania
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Struktura rozmowy akwizycyjnej ciepłej

 • Charakterystyka
 • Typowe elementy
 • Czas trwania
 • 10 najważniejszych elementów rozmowy akwizycyjnej
 • Znaczenie elementów rozmowy
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Struktura rozmowy akwizycyjnej zimnej

 • Charakterystyka różnicy
 • Zamiana elementów
 • Zasady konstruowania rozmowy akwizycyjnej zimnej
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Zasady telefonu w biznesie

 • Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
 • Nastawienie a głos
 • Pomoce w telefonowaniu
 • Kultura telefonowania
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Praca głosem

 • Głos w biznesie
 • Samogłoski w artykulacji
 • Tempo mówienia
 • Intonacja
 • Modulacja
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Własny skrypt rozmowy

 • Pisanie własnego skrytpu rozmowy selektywnej zimnej
 • Pisanie własnego skrytpu rozmowy selektywnej ciepłej
 • Pisanie własnego skrytpu rozmowy akwizycyjnej zimnej
 • Pisanie własnego skrytpu rozmowy akwizycyjnej ciepłej
 • Dziennik Osobistego Rozwoju

Sesja: Wprowadzenie do argumentacji

 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Triady sprzedażowe jako metoda argumentacji

Sesja: Zamykająca

 • Plan Osobistego Rozwoju
 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu (jeśli przewidziane)
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!


 

 

 

Zdjęcia z seminarium oraz nagrane fragmenty wypowiedzi mogą zostać umieszczone na stronach www.

Finansowanie:


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

 

Pytania? 

Jeżeli coś jest niejasne, potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać, chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły, to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®