Indywidualna Pomoc Redakcyjna

Indywidualny Coaching EICI/IPR
Indywidualna Pomoc Redakcyjna

Jak konstruować poprawne teksty promujące firmę? 

Coaching Indywidualny trwa 20 godz.
W razie potrzeby mozliwe jest także szkolenie dla małej grupy, max 12 osób.
W takim szkoleniu może wziąć wspólnie udział grpa np. działa marketingu, PR i managementu firmy.
Szkolenie trwa również 20 godzin, ale praca z grupą tylko 16 godzin.

Indywidualna Pomoc Redakcyjna Składa się z III części:

 1. część pierwsza indywidualne przygotowanie coacha, 4 godz
 2. współpraca ćwiczeniowa, 12 godz
 3. ocena efektów, 4 godziny

Część I Przygotwanie Coacha/Trenera do Indywidualnego Tematu

 • Uczestnik coachingu ustala zakres pomocy telefonicznie lub osobiście
 • Uczestnik coachingu przekazuje informacje:
  – o problemie
  – o branży
  – dostarcza materiały informacyjne
 • Coach przygotowuje się do pracy w części II

Część II (12 godz.  1,5 dnia)

 • Ustalanie głównego problemu
 • Praca nad suppozycją logiczną
 • Praca nad trybem narracji
 • Praca nad czasem i aspektem
 • Praca nad sferą kognitywną
 • Praca nad sferą afektywną
 • Praca nad sferą prakseologiczną
 • Praca nad sferą kontekstową
 • Praca nad odbiorcą wirtualnym
 • Czas lunchu ustalany jest indywidualnie

Część III (4 godz. )

 • Kontrola efektów
 • Analiza problemów
 • Dalsze etapy wdrażania umiejętności

Uwaga  

 • Czas trwania poszczególnych tematów może być różny ze względu na twoje  potrzeby. lub potrzeby grupy
 • Jeżeli używasz lekarstw – pamiętaj aby je zabrać
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie trochę pisania i musisz wyraźnie widzieć!
 • Jezeli pracujesz z laptopem, nie zapomnij nałdować baterii oraz zapewnić sobie trochę wolnego dysku. Ten sam tekst będzie ulepszany, więc powstaną kolejne wersje  1.0, 2.0, 3.0, itd…


 

 

 

Zdjęcia z seminarium oraz nagrane fragmenty wypowiedzi mogą zostać umieszczone na stronach www.