Infinitum Network

Infinitum Network to najprościej ujmując doradztwo biznesowe. 


Jako twórca idei mogę powiedzieć, że lata obserwacji i działania w biznesie dały mi jedną ważną obserwację. Współczesny świat wymaga profesjonalizmu. I każdy musi być dobry w tym co robi, jeśli chce przetrwać w biznesie.

Problem w tym, że przedsiębiorca musi być dobry nie tylko w tym, co robi ale jeszcze w dziesiątkach  innych spraw.

A na to z reguły nie ma czasu, bo zajmuje się swoim biznesem.

Dlatego wymyśliłem Inifinitum jako grupę doradczą. Grupę, bo przecież nie możemy być najlepsi we wszystkim. Ale możemy łączyć najlepszych specjalistów w służbie biznesowi i przedsiębiorcom.

Pierwszym dzieckiem Infinitum Network jest Business Concierge.

Zawód Business Concierge jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców.
W ankietach Klubu Efektywnego Biznesu zgłosili bowiem różnego rodzaju potrzeby z ca 20 różnych branż. To wygenerowało oczywiste pytanie –  w jaki sposób zaradzić tym wszystkim wielobranżowym potrzebom?
W jaki sposób rozwiązać te wszystkie problemy?

Trudno jest być specjalistą posiadającym wnikliwą wiedzę w dwudziestu branżach. Dlatego trzeba było poszukać takiego rozwiązania i takiego modelu, który byłby w stanie sprostać z jednej  strony oczekiwaniom, a z drugiej strony nieść ze sobą odpowiednią jakość.

Pomocnym okazało się poszukiwanie  zarówno w zakresie medycyny jak i finansów. Wynika to z faktu, że tak lekarz jak i Doradca Finansowy jest specjalistą  dokonującym analizy. Lekarz ogólny nie musi być specjalistą w każdej chorób. Ale każdy lekarz ogólny jest wstanie zauważyć którego układu dotyczy choroba.
Podobnie Doradca Finansowy to osoba, która jest w stanie w kilkudziesięciu aspektach życia zaoferować pomoc finansową. Ustala problem, ustala drogę rozwiązania problemu, pokazuje kierunki działań, wdraża rozwiązania. Wystarczy pogłębiona  wiedza, żeby zdiagnozować problemy firmy.

Business Consierge diagnozują problemy finansowe. 

To co Business Consierge bardzo często diagnozują u przedsiębiorców,
to problemy z zarządzaniem pieniędzmi, brak dostatecznej znajomości mechanizmów finansowych i w związku z tym zbyt duże koszty.

Jakie jest profesjonalne rozwiązanie problemu? 

Polecam różne kursy finansowe prowadzone przez dra Andrzeja Fesnaka.
To cały zestaw możliwości począwszy od roboczych warsztatów, skończywszy na ekskluzywnych kursach.  

Ryszard Krause

Inifinitum Network