Webinar “3 kwadranse sprzedaży”

Zapraszam na kolejny webinar: środa, 10 października, godz. 19.00

Informacja i zapisy

Tematyka : Zegar Sprzedaży XXI wieku.

Nasz Plan na 45 minut
1 Planowanie
2 Prospecting
3 Podejście
4 Recherche
5 Oferta celowa
6 Rozmowa telefoniczna
7 Atmosfera kupna
8 Rozmowa handlowa
9 Sygnały kupna
10 Propozycja
11 Wzmocnienie po sprzedaży
12 Monitoring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *